Astrologinis horoskopas

 

Astrologija (graikų: astron – „žvaigždė“ + logos – „mokslas“) tai mokslas apie žmogaus likimo ir skirtingų įvykių pranašavimą pagal dangaus šviesulių padėtį. Astrologai mano, kad dangaus kūnų judėjimas ir kiti kosminiai reiškiniai turi įtakos vykstančiam Žemėje ir iš to išeina, kad žinant dangaus šviesulių padėtį žmogaus gimimo momentu yra įmanoma numatyti to žmogaus ateitį.

 

Zodiako žvaigždynas arba „gyvūnų ratas“ (iš graikų kalbos zodiakos + kyklos) yra 16 laipsnių pločio dangaus sferos juosta (8 laipsniai į kiekvieną pusę nuo ekliptikos) sudalinta į 12 dalių – zodiako žvaigždynų, kuri žymi regimąjį metinį Saulės judėjimą aplink žemę.

 

Horoskopas (iš graikų kalbos laikas + žiūrėti) tai schema, kuri dangaus sferoje vaizduoja mitologinių planetų, Saulės ir Mėnulio padėtį konkrečiu laiku. Šią schemą naudoja tam, kad apibrėžtų žmogaus savybes ir pranašautų ateitį kaip kiekvieno konkretaus žmogaus taip ir aplinkinio pasaulio. Buvo manoma, kad žmogaus ar bet kurio kito objekto ar sumanymo gimimas/kūrimas/pradėjimas yra Mikrokosmo gimimas, kuris įkūnija savyje Makrokosmo momentinę padėtį konkrečiu momentu ir kurį gali atspindėti horoskopas (dangaus kūnų padėtis gimimo metu ir vietoje). Todėl pagal Saulę, planetų ir žvaigždžių (t. y. Makrokosmo) padėtį yra įmanoma prognozuoti Mikrokosmo (žmogaus, objekto ar sumanymo) prigimtį ir vystimosi tendencijas. Šiuolaikinės astrologijos pagrinde yra ideja apie pasaulinės raidos cikliškumą. Astrologai bando išsiaiškinti šio cikliškumo dėsningumus, kurie padėtų numatyti palankiausią laiką kokiam nors sumanymui, rasti atsakymus į klausymus ir išpranašauti kaip konkretaus individo likimą, taip ir visuotinių nuotykių vystymąsi.

 

Babilonijoje, Asirijoje ir kitose senosiose šalyse senieji žmonės garbino dangaus šviesulius. Žvaigždžių pavadinimai buvo siejami su mirusiųjų dievų sielomis. Senajame Egipte žyniai vienu metu buvo ir astronomai ir meteorologai, kurių pareigose (viena svarbiausių pareigų) buvo laiku pranešti apie Nilo potvynio pradžią, kas egiptiečiams buvo gyvenimo ar mirties klausimas. Seniausias žinomas žvaigždžių žemėlapis Senajame Egipte pasirodė 1534 m. pr.m.e.

 

Yra laikoma, kad astrologinės žinios į Europą atėjo iš Graikijos, kurios astrologai jas perėmė iš Egipto ir Babilonijos kai jas abi užkariavo graikas (makedonietis) Aleksandras Didysis.

 

Planetų pavadinimai daugiausia yra senųjų graikų ir romėnų dievybių vardai. Pradžioje Europos astrologai pagrinde tarnavo valdovams ir kitiems pasaulio galingiesiems, kurie domėjosi skirtingų sumanymų, kaip pavyzdžiui karų, ekspedicijų, taip pat ir meilės nuotykių, pageidaujama vykdymo data, kuri garantuotų sėkmę. Didelį vaidmenį astrologijos vystymase turėjo žmonių noras pažvelgti į ateitį – „kas yra nulemta“, „kas įrašyta likime“. Senovėje žmonių gyvenimas buvo griežtai kontroliuojamas skirtingomis normomis: pareigomis šeimai bei valstybei ir ypač religinėmis normomis. Šias normas iš esmės kūrė astrologinės interpretacijos dėsningumai.

 

 

 

Norėdami užsakyti savo 2015 m. horoskopą, spauskite „Atsiųsti mano 2015 metų horoskopą el. paštu“. Atsivers paraiškos forma – užpildykite ją ir paspauskite „Atsiųsti mano horoskopą el. paštu“. Jeigu paraiškos forma bus užpildyta skyriuje „Astrologinis horoskopas“ – Jums bus nusiųstas Jūsų Astrologinis horoskopas 2015 metams, jeigu paraiškos forma bus užpildyta skyriuje „Kinų horoskopas“ – Jums bus nusiųstas Kinų horoskopas ir t. t.

 Tokiu būdu Jūs galite palyginti skirtingų horoskopų sistemų prognozes ir gauti pilnesnę nuovoką apie tai, kas Jūsų laukia 2015 metais.